W dniu 22 maja br. w XXI Liceum Ogólnokształcącym w Lublinie odbyło się podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Bloku A oraz Bloku B w okręgu lubelskim. W uroczystości wzięli udział uczestnicy oraz z opiekunami, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie oraz zaproszone media. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, zaś najlepsi dodatkowo atrakcyjne nagrody. W drugiej części spotkania uczniowie z Zespołu Szkół Elektronicznych zaprezentowali dwie pracę z Bloku A, które zostały zakwalifikowane do finału.

Olimpiada na szczeblu regionalnym została objęta Honorowym Patronatem przez:

  • Lubelskiego Kuratora Oświaty Panią Teresę Misiuk
  • Wschodni Klaster Obróbki Metali

    Nagrody zostały ufundowane przez Członków Wschodniego Klastra Obróbki Metali:

Fundator główny
WOLCO Sp. z o.o.
– Ruddler Ireneusz Russa

Fundator wspierający
Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A.

Partner
Zakład Narzędzi Diamentowych i Spiekanych Pyrzyna Czesław

Zdjęcia z uroczystości znajdują się na fb – link