Członkowie Klastra

Koordynator Klastra

Wojewódzki Klub Techniki
i Racjonalizacji

ul. Szewska 4, 20-086 Lublin
tel.: 81 532 13 39, e-mail: info@wktir.pl,
www.wktir.pl

Jednostki naukowe:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

ul. Pocztowa 54
22-100 Chełm
tel.: 82 565 88 95
www.pwszchelm.edu.pl/index.php/pl/

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 38d
20-618 Lublin
tel.: 81 538 41 03
www.pollub.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel.: 81 537 55 40
www.umcs.pl

Jednostki otoczenia biznesu:

Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin
tel.: 81 534 61 00
www.lpnt.pl

Netrix Group Sp. z o.o.

ul. Związkowa 26
20-148 Lublin
tel.: 725 350 008
www.netrix.com.pl

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.

ul. Studencka 1
25-401 Kielce
www.it.kielce.pl

Przedsiębiorstwa: