Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w WKTiR jest Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji z siedzibą w Lublinie (20-086) przy ul. Szewskiej 4, tel. 81 532 13 39, 81 743 67 49, adres e-mail: info@wktir.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Wojewódzkim Klubie Techniki i Racjonalizacji w Lublinie jest Monika Macyra, adres e-mail: iodo@wktir.pl, adres do korespondencji: 20-086 Lublin, ul. Szewska 4.

PLIKI DO POBRANIA:
1. Klauzula informacyjna
2. Zarządzenie 2/2018