W dniu 10 czerwca 2019r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w konferencji „Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców”. Podczas konferencji uzyskaliśmy najświeższe informacje o możliwościach uzyskania wsparcia finansowego w ramach funduszy unijnych zarówno w ramach konkursów skierowanych do przedsiębiorców, wynikających z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, jak i Krajowych Programów Operacyjnych, a także oferty preferencyjnych pożyczek przygotowanych przez m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego.