W dniu 15.10.2018 Rada Klastra przyjęła do Klastra nową firmę:

BIOCENT PRODUKCJA Sp. z o.o. – Lublin – firma oferuje urządzania inżynierii wodno-kanalizacyjnej takie jak: przepompowanie ścieków, separatory substancji ropopochodnych, regulatory przepływu, klapy zwrotne, włazy rewizyjne.