WKTiR oraz Kancelaria Radcy Prawnego Anna Mionc mają przyjemność zaprosić na cykliczne spotkania przedsiębiorców pod nazwą „Kawa i Paragraf”. Spotkania są dedykowane przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym swoją zawodową drogę związać z prowadzeniem biznesu.

W czasie spotkań poruszane będą istotne i praktyczne zagadnienia związane z prawnymi aspektami prowadzenia biznesu w Polsce.

Celem spotkań „Kawa i Paragraf” jest przystępne mówienie o kwestiach prawnych, w przyjaznej atmosferze, przy filiżance porannej kawy, głównie na tematy związane z prawną stroną prowadzenia działalności gospodarczej. Pragniemy, aby spotkania stały się cyklicznymi wydarzeniami, które pozwolą zwiększyć dostęp do informacji prawnej oraz stając się jednocześnie forum integrującym lokalnych przedsiębiorców i na stałe wpisując się w krajobraz biznesowy Lubelszczyzny.

Tematy spotkań:

  • Tajemnica przedsiębiorstwa – jak chronić swoją firmę przed utratą informacji gospodarczych.
  • Jak ustrzec się przed nieuczciwym kontrahentem – czyli prawne możliwości ochrony interesów przedsiębiorcy.
  • Nieuczciwa reklama.
  • Jak skutecznie zawierać umowy.
  • Pełnomocnictwo i prokura – czym tak naprawdę jest pełnomocnictwo i jakie są skutki jego udzielenia.

Czas: każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (od października) o godz. 9:00

Miejsce: WKTiR, ul. Szewska 4, 20-086 Lublin

Uczestnictwo w spotkaniach jest nieodpłatne i wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Zapisy przyjmowane są pod numerem tel. 81 532 13 39 oraz drogą elektroniczną: info@wktir.pl z dopiskiem „Kawa i Paragraf”.

Informujemy, że zgłoszenie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją spotkań „Kawa i Paragraf”.