W dniu 28 października w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się II część debaty nad Założeniami aktualizacji Strategii Województwa Lubelskiego. Spotkanie było okazją do omówienia mocnych i słabych stron rozwoju przedsiębiorczości i wykorzystania potencjału badawczo-rozwojowego przy aktualizacji strategii rozwoju.