Przedstawiciel Klastra uczestniczył w spotkaniu klastrowym „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji”, które odbędzie się 17 stycznia 2019 roku w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie.

PLAN SPOTKANIA

11:00-11:15
Powitanie uczestników spotkania
Marcin Ociepa – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

11:15-12:00
Polityka klastrowa – cel oraz kierunki rozwoju
Jan Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Beata Lubos, Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

12:00-12:45
Sytuacja, rola i potrzeby klastrów działających w Polsce – wprowadzenie do dyskusji
Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego

12:45-14:15
Tour de table
Poruszane zagadnienia:
1. Jaki cel powinna mieć polityka klastrowa?
2. W jaki sposób resort mógłby wesprzeć budowę kultury kooperacji w klastrach?
3. Które elementy funkcjonowania klastrów wymagają wsparcia?