Miło na poinformować, że po raz kolejny Członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali wspierają Olimpiadę Innowacji Technicznych i Wynalazczości fundując nagrody dla najlepszych uczestników.

Fundator Główny
– Wolco Sp. z o.o. – link

Fundator Wspierający
– ,,ROZTOCZE” Zakład Usługowo Produkcyjny Sp. z o. o. – link