Uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w okręgu lubelskim odbyło się 21 maja 2018 w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym.

Tegoroczną edycję olimpiady swoim patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Wschodni Klaster Obróbki Metali, Urząd Miasta Biała Podlaska , a na poziomie ogólnopolskim Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy oraz Komisja Europejska w Polsce. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: LUBELSKA.tv, Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz Awangarda Lubelska.

W podsumowaniu wzięli udział uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej. Podczas podsumowania zostały wręczone dyplomy i nagrody dla najlepszych uczestników.

Najlepsi drużynowo w Bloku B okazali się przedstawiciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim, zaś trzecie drużyna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej.

Klasyfikację indywidualną wygrał uczennica z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej. Drugie miejsce uczennica z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białej Podlaskiej, zaś trzecie uczeń z Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez przedstawicieli Wschodniego Klastra Obróbki Metali oraz WKTiR w Lublinie. Fundatorami głównymi są: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, WOLCO Sp. z o.o., EDBAK Sp. z o.o., zaś fundatorami wspierającymi: ARTPOL-Therm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A.

Więcej informacji na temat Olimpiady można przeczytać na stronie www.wktir.pl. Zdjęcia znajdują się na fb