Uczestniczyliśmy w konferencji otwierającej debatę publiczną nt. przyszłego kształtu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. Przedmiotem debaty były opracowane i przyjęte przez Zarząd Województwa Lubelskiego „Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku)”.