w AKTUALNOŚCI

W dniu 21 września br. odbyła się uroczystość 60-lecia Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji. Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaki dla firmy Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

Uchwałą Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z dnia 24 lutego 2022 roku srebrną odznaką NOT wyróżnieni zostali:

  • Pan Edward Bąk
  • Pan Roman Rak

Pan Edward Bąk odebrał odznakę NOT podczas uroczystego podsumowania Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok A w Warszawie, zaś Pan Roman Rak otrzymał odznakę podczas uroczystości 60-lecia.

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie przyznał Złote Honorowe Odznaki Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów za szczególne osiągniecia w rozwoju techniki i innowacji:

  • Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Wdrożeniowemu NABOR Grażyna Naborczyk
  • Przedsiębiorstwu Wielobranżowemu TECHMETAL Nowacki Mieczysław

Pan Grzegorz Nowacki w imieniu firmy TECHMETAL odebrał odznakę podczas uroczystego podsumowania Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas dzisiejszej uroczystości wyróżnienie odebrała Pani Ilona Naborczyk-Górska z firmy NABOR.

Uchwałą z 2017 roku Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów przyznało Złotą Honorową Odznakę PZSWiR m.in. firmie:
ARTPOL-Therm Sp. z o.o.

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów za wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży nadał tytuł Przyjaciel Młodzieży firmom:

  • RST Roztocze Sp. z o.o.
  • EDBAK Sp. z o.o.

Pan Edward Bąk w imieniu firmy EDBAK odebrał wyróżnienie podczas uroczystego podsumowania Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w Warszawie, zaś Pan Roman Rak otrzymał odznakę podczas dzisiejszej uroczystości.

 

Serdecznie gratulujemy.