Rok 2013 był czasem intensywnego rozwoju dla Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

W ramach współpracy z przedsiębiorstwami branży metalowej z Polski Wschodniej:

– podjęto realizację 6 przedsięwzięć z zakresu transferu wiedzy z jednostek naukowych do przemysłu;

– zorganizowano zagraniczną misję do Rosji obejmującą m.in. wizytę w Ambasadzie RP w Moskwie, spotkania kooperacyjne z rosyjskimi przedsiębiorcami oraz wizytę na Targach Przemysłu i Innowacji INNOPROM w Jekaterynburgu;

– zorganizowano zagraniczną misję branżową do Niemiec i Francji obejmującą m.in. wizytę w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kolonii, giełdę kooperacyjną z udziałem przedsiębiorców niemieckich, wizytę i spotkania kooperacyjne na Międzynarodowych Targach Kooperacji Przemysłowej MIDEST w Paryżu;

– zrealizowano spotkania branżowe przedsiębiorców z klastra podczas następujących targów w Polsce: Innowacje Technologie Maszyny ITM w Poznaniu, Targi Energetyczne ENERGETICS w Lublinie, podczas których uwzględniono m.in. zwiedzanie targów, wizytę studyjną w Zakładzie Odazotowania Gazu w Odolanowie, giełdę kooperacyjną w Poznaniu z udziałem firm niemieckich, seminaria tematyczne m.in. z zakresu wzornictwa przemysłowego oraz zarządzania produkcją;

– dzięki staraniom WKTiR przedsiębiorców z naszego klastra uwzględniono w dwóch zagranicznych misjach gospodarczych (do Niemiec i do Szwecji) organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;

– przystąpiono do porozumienia najaktywniejszych klastrów działających na terenie województwa lubelskiego;

– prowadzono są również rozmowy o rozszerzeniu współpracy z renomowanymi jednostkami naukowymi: Politechniką Lubelską, Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutem Zaawansowanych Technologii Przetwarzania (dawny Instytut Obróbki Skrawaniem);

– prezentowano działalność Wschodniego Klastra Obróbki Metali oraz WKTiR podczas konferencji i innych spotkań organizowanych przez instytucje zewnętrzne;

– zwiększono liczbę członków klastra do 65 podmiotów, w tym 62 przedsiębiorstw.

W roku 2014 planujemy jeszcze bardziej zintensyfikować nasze działania w obszarze współpracy w ramach branży metalowej.

Życzymy, aby Nowy Rok 2014 dla wszystkich firm Wschodniego Klastra Obróbki Metali oznaczał czas rowoju i sukcesów.