Promocja Klastra w książce dr Anny Lis z Politechniki Gdańskiej pod tytułem

„Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych”.

 

W publikacji zostały umieszczone wyniki badań, które zostały uzyskane na podstawie wywiadu z członkami Klastra oraz koordynatorem Klastra. Do badania zostały zaproszone 4 Klastry z Polski z branży ICT oraz branży metalowej.

Książka przedstawia problem badawczy dotyczący rozwoju powiązań kooperacyjnych w inicjatywach klastrowych.

Zapraszamy do lektury