Artykuł w magazynie

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem „Wschodni Klaster Obróbki Metali – przykład łamania stereotypu Polski B” w magazynie „Polski Przemysł”.

Artykuł dostępny jest na stronie magazynu – link

 

Spotkanie z kraśnickimi firmami metalowymi

W dniu 23 stycznia 2014 r. przedstawiciele Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji (koordynatora Klastra) skorzystali z zaproszenia Starosty Kraśnickiego Pana Andrzeja Maja i wzięli udział w spotkaniu z kraśnickimi przedsiębiorcami zainteresowani przystąpieniem do Klastra.

Zaproszonych gości przywitał Andrzej Maj, a działalność Wschodniego Klastra Obróbki Metali zaprezentował Tomasz Biedacha (WKTiR). Po przedstawieniu m.in. korzyści z uczestnictwa w powiązaniu przedstawiciele firm zadawali dodatkowe pytania.

Mamy nadzieję, że kolejne firmy z Kraśnika i okolic wkrótce do nas dołączą.

 

Spotkanie klastrów w lubelskim ratuszu

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele najbardziej aktywnych klastrów z Lublina. Pan Grzegorz Siemiński podkreślał, że powiązania kooperacyjne mogą liczyć na wsparcie Ratusza. Bardzo się cieszymy, że działania Wschodniego Klastra Obróbki Metali koordynowanego przez WKTiR są zauważane i cenione także przez lubelski samorząd. Nasz klaster podczas spotkania reprezentowany był przez Eugeniusza Suskiego (dyrektor WKTiR) i Tomasza Biedachę.

Relacja w Radio Lublin: http://moje.radio.lublin.pl/klastry-ze-wsparciem-ratusza.html

Więcej informacji na  http://www.lublin.eu/Relacja_ze_spotkania_z_klastrami-2-3059.html

 

Spotkanie w Lublinie

W dniu 28 lutego 2014 r. w Lublinie odbyło się spotkanie członków Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

Spotkanie rozpoczął Eugeniusz Suski  Sekretarz Zarządu – Dyrektor WKTiR Lublin, Przewodniczący Rady Wschodniego Klastra Obróbki Metali. Następnie każdy z przybyłych przedstawił krótką informację o reprezentowanej firmie. Po takim wstępie odbyły wybory do Rady Klastra. Do nowego składu zostali wybrani:

– Marian Bulak (LUBSTA Sp. z o.o.)
– Tomasz Małecki (Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.)
– Ryszard Malinowski (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MALINEX)
– prof. Kazimierz Zaleski (Politechnika Lubelska).

Zgodnie z treścią porozumienia o utworzeniu klastra funkcję Przewodniczącego Rady pełni Eugeniusz Suski – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji.

Mając na uwadze potencjalne przyszłe korzyści z współdziałania w klastrze przedsiębiorcy zostali zapoznani z  prezentacją na temat możliwości pozyskiwania funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowania Unii Europejskiej oraz innymi propozycjami dotyczącymi dalszej współpracy.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także na temat potrzeb branży metalowej. Tomasz Małecki, Prezes Zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, przedstawił pomysł na zbudowanie zakładu doświadczalnego, z którego mogliby korzystać przedstawiciele Klastra.

Po przerwie obiadowej uczestnicy zapoznali się z aktualną działalnością Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji, który jest koordynatorem Klastra. Ostatnim punktem programu było spotkanie z Mieczysławem Majewskim, Prezesem Zarządu WSK PZL Świdnik, na temat możliwych obszarów współpracy z branżą metalową w naszym regionie.

 

Klaster na prezentacji oferty naukowców z UMCS

Prezentacji oferty współpracy z biznesem służyło spotkanie, które odbyło się 31 marca 2014 na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie. Naukowcy przedstawili ofertę badań, które mogą prowadzić dla firm. Po prezentacji z udziałem rektora UMCS prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego zainteresowani przedsiębiorcy mieli możliwość przyjrzenia się z bliska wyposażeniu laboratoriów. Wśród zaproszonych firm byli również członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

 

Wyjazd na Targi ITM

W dniach 4-6 czerwca 2014 odbył się wyjazd do Poznania członków Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

Głównym punktem był udział w Targach ITM (Innowacje-Technologie-Maszyny), który został zaplanowany na czwartek. Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość poznać nowe technologie, porozmawiać z wystawcami, nazwiązać nowe kontakty. Tego dnia były także wydarzenia towarzyszące: Pokazy lakiernicze na powierzchni demonstracyjnej – Poligon Umiejętności 2014 oraz Warsztaty „Akademia Spawania X”.

W piątek natomiast odbyło się spotkanie na temat grafenu w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od wycieczki po instytycie. Uczestnicy mieli możliwość zobaczyć maszyny, które wytwarzają grafen. Następnie wzięli udział w wykładzie na temat jego zastosowania.

 

Nowi członkowie w Klastrze

17 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie Rady Wschodniego Klastra Obróbki Metali, która przyjęła 6 nowych firm. Obecnie zrzeszenie obejmuje już 73 podmioty.

Nowe firmy:

– ALLIA Sp. z o.o. z Końskowoli
– GORBI Piotr Garbacz z Lublina
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Wdrożeniowe NABOR G. Naborczyk z Kraśnika
– WARBO S.A.
– Zakład Metalowy GORZELAK II s.c. z Starachowic
– Zakłady Mechaniczne RUFUS G. Wilk i Wspólnicy Sp. Jawna z Dębicy

 

Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej z UMCS

W dniu 17 września 2014 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy badawczo – rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej, reprezentowanym przez  Rektora Stanisława Michałowski ego, a  Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji, reprezentowanym przez Sekretarza Zarządu Eugeniusza Suskiego. Celem porozumienia jest rozwijanie efektywnej współpracy, która ma przyczynić się do praktycznego wykorzystania wiedzy i technologii wśród przedsiębiorstw zrzeszonych we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali (www.wschodniklaster.pl). Koordynatorem klastra jest lubelski WKTiR. Uczestnicy spotkania mają również nadzieję, na efektywne podjęcie działań w kierunku pozyskania dotacji niezbędnych do realizacji przyszłych projektów badawczo-rozwojowych.

W spotkaniu uczestniczyli również: Kierownik Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS – Dagmara Kociuba oraz członkowie Rady Klastra: Ryszard Malinowski – P.P.H.U. Malinex i Marian Bulak – LUBSTA Sp. z o.o.

 

Klaster metalowy spotyka się i planuje rozwój

W listopadzie 2014 roku odbyło się spotkanie członków Wschodniego Klastra Obróbki Metali. Kilkadziesiąt firm z branży metalowej rozmawiało o wzajemnej współpracy i planach na przyszłość.

Inicjatywa powołana przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie aktywnie działa już od kilku lat i staje jednym z głównych powiązań branżowych w Polsce Wschodniej. Liczba członków klastra w tym okresie wzrosła od trzynastu do ponad osiemdziesięciu. Większość zrzeszonych firm zlokalizowana jest na Lubelszczyźnie, ale coraz istotniejszym wzmocnieniem są przedsiębiorstwa z województw sąsiednich.

Listopadowe spotkanie miało bogaty program merytoryczny, pokazujący szeroką skalę tematów rozwojowych. Arnd Baumann oraz Daniel Kozłowski zachęcali do współpracy z Zagłębiem Ruhry. Tomasz Piasecki – przedstawiciel Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego – promował dotacje z programu Horyzont 2020. O możliwościach współpracy opowiadali również: Jacek Misiuk – dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Cezary Kubicki – prezes Inkubatora Technologicznego w Stalowej Woli oraz Mieczysław Kwiatkowski – prezes Klastra “Lubelskie Drewno”. Ciekawy i innowacyjny pomysł na nową produkcję przedstawił prof. dr hab. inż. Mirosław Wendeker z Politechniki Lubelskiej, zachęcając przedsiębiorców do współpracy, której efektem może być uruchomienie wytwarzania wiatrakowców.

Jak zawsze, tego typu spotkanie było świetną okazją do wymiany informacji pomiędzy firmami klastra. Każdy z obecnych miał możliwość przedstawienia swojej oferty oraz obszarów poszukiwanej kooperacji. Ze strony Eugeniusza Suskiego – dyrektora WKTiR Lublin i jednocześnie przewodniczącego Rady Klastra padła deklaracja o dalszym rozwijaniu powiązania i poszukiwaniu nowych tematów, które mogłyby przełożyć się na wzrost konkurencyjności firm klastra.

Firmy zainteresowane dołączeniem do Wschodniego Klastra Obróbki Metali lub nawiązaniem innej współpracy zapraszamy do kontaktu.

 

 Klastrowicze rozmawiają o podbijaniu rynków zagranicznych

Dnia 11 grudnia 2014 r. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji zorganizował dla Wschodniego Klastra Obróbki Metali spotkanie z Dyrektorem Departamentu Gospodarki i Innowacji Urzędu Marszałkowskiego – p. Arturem Habzą.

Celem inicjatywy było omówienie zagranicznych wyjazdów gospodarczych, które w roku 2015 planuje organizować samorząd dla firm z województwa lubelskiego.

P. Habza przedstawił ogólny program i propozycje przyszłorocznej promocji lubelskich przedsiębiorców działających w szeroko pojętym sektorze maszynowym. Podał przykłady nawiązania trwałej współpracy biznesowej i pozyskania nowych zagranicznych kontrahentów przez firmy, które wzięły udział w dotychczasowych misjach gospodarczych. Zachęcał również do podjęcia dialogu z Urzędem Marszałkowskim, niezbędnego dla wyznaczenia najbardziej perspektywicznych kierunków wyjazdów branżowych.

P. Marzena Strok-Sadło z Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin podkreśliła, że dobra znajomość języków obcych to kluczowa kompetencja funkcjonowania na rynku, a posiadanie umiejętności językowych ułatwia przełamanie barier i osiągnięcie efektywnej komunikacji w relacjach biznesowych.

Uczestnicy mieli okazję przedstawić swoje oczekiwania i propozycje odnośnie planowanych kierunków misji branżowych. Spotkanie było również okazją do wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorstwami zrzeszonymi we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali.

W trakcie spotkania wykorzystano materiały promocyjne opracowane dzięki środkom z Unii Europejskiej uzyskanym w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


UDZIAŁ W BENCHMARKINGU KLASTRÓW

Wschodni Klaster Obróbki Metali brał udział w Benchmarkingu Klastrów organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem niniejszego projektu było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Do badania benchmarkingowego zaproszono 35 klastrów, w tym 31 uczestniczących w poprzednich edycjach badania.

Wyniki Benchmarkingu Klastrów 2014