Powołanie Wschodniego Klastra Obróbki Metali

Klaster został powołany na podstawie Porozumienia w sprawie utworzenia Wschodniego Klastra Obróbki Metali z dnia 29 czerwca 2009 r. z inicjatywy Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie.

Instytucje założycielskie:
1. Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji (Koordynator Klastra), Lublin
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MALINEX Ryszard Malinowski, Łęczna
3. Park Naukowo-Technologiczny Województwa Lubelskiego S.A., Lublin
4. EDBAK Sp. z o.o., Piotrowice
5. Zakład Mechaniczny Usługowo-Produkcyjny Zbigniew Mazurek, Tomaszów Lubelski
6. ARTPOL-Therm Sp. z o.o., Bełżyce
7. SAMET Sp. z o.o., Opole Lubelskie
8. Zakład Usługowo-Produkcyjny ROZTOCZE, Tomaszów Lubelski
9. Zakład Mechaniczny NOWAK, Zamość
10. GRANT Sp. z o.o., Ostrowiec Świętokrzystki
11. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECHMETAL”, Ożarów
12. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „SK-PLAST” Z.Kramek, L.Szczygieł, Zawichost
13. Politechnika Lubelska, Lublin.


Złożenie wniosku o dofinansowanie dla Klastra

W dniu 30 lipca 2009 został złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, działania I.4. pt.”Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali”.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w ramach Wschodniego Klastra Obróbki Metali”

W dniu 30 czerwca 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy PARP a Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji – Koordynator Klastra.

Wybór Rady Klastra

W dniu 25 marca 2010 roku w siedzibie WKTiR odbyło się spotkanie przedstawicieli Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

Program spotkania obejmował:
1. Rozpoczęcie spotkania
2. Przedstawienie uczestników spotkania – krótkie wypowiedzi przedstawicieli członków Klastra
3. Prezentacja działa zaplanowanych w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską
4. Propozycje współpracy WKTiR z członkami Klastra
5. Oczekiwania członków Klastra w projekcie i innych obszarach działalności
6. Wybór Rady Klastra

Podczas spotkania została wybrana Rada Klastra, którą reprezentowali:

Przewodniczący Rady Klastra
Eugeniusz Suski – Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

Wiceprzewodniczący Rady Klastra
– Henryk Komsta
– Politechnika Lubelska

Członkowie Rady Klastra:
Edward Bąk – EDBAK Sp. z o.o.
Wioletta Kozyra – Zakład Usługowo-Produkcyjny ROZTOCZE
Jarosław Momot – Lubelski Park Naukowo – Technologiczny

 

Artykuł o spotkaniu Członków Klastra ukazał się w Awangardzie Lubelskiej.