W dniu 30 maja 2019 Rada Klastra przyjęła do Klastra 4 nowe podmioty:
Lubelski Park Naukowo Technologiczny SA
Netrix Group Sp. z o.o.
Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.