In NEWS

On 30 May 2019, the Cluster Council admitted 4 new entities to the Cluster:

– Lubelski Park Naukowo Technologiczny SA

– Netrix Group Sp. z o.o.

– Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie

– Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.