W dniu 4.09.2018 roku została przyjęta nowa firma.

PIOMAR KOŃSKIE Sp. z o.o. Sp.k., Końskie – jest producentem części zamiennych do najczęściej stosowanych w rolnictwie maszyn i urządzeń takich jak pługi czy kultywatory. Produkuje również narzędzia rolnicze: młotki, siekiery, siekiero-młoty i kliny. Firma działa od 1997 roku i specjalizuje się w produkcji lemieszy-kutych i walcowatych, corocznie rozszerzając zakres oferowanych wyrobów. Współpracuje z hurtowniami i sklepami rolniczymi na terenie całego kraju.