Przypominamy, że przy WKTiR działa Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej.

Rzecznik Patentowy w każdą środę udziela wszystkim Członkom Klastra bezpłatnych porad w zakresie ochrony własności przemysłowej.

Sposób kontaktu:
– osobiście: siedziba Koordynatora, ul. Szewska 4, III piętro.
– telefonicznie: 81 532 13 39
– e-mailowo: patenty@wktir.pl

Zapraszamy 🙂