Wschodni Klaster Obróbki Metali brał udział w Benchmarkingu Klastrów organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem niniejszego projektu było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość. Do badania benchmarkingowego zaproszono 40 klastrów.

Wyniki Benchmarkingu Klastrów 2018