w AKTUALNOŚCI

W dniu 22 czerwca 2022 roku Pan Stanisław Janowczyk, Przewodniczący Rady Klastra, brał udział w badaniu

„Kwalifikacje szkolnictwa branżowego w scenariuszach przyszłości dla województwa lubelskiego.
Lubelski Rynek Pracy 2030”.

Badanie miało na celu określenie potrzeb dotyczących kwalifikacji na lokalnym rynku pracy w przyszłości i polepszenie jakości edukacji zawodowej w branży mechanicznej.