W dniu 15 lutego 2018 roku Rada Klastra przyjęła nowe firmy:

F.P.U.H. PROMONT Radał Rembisz, Kamień – zajmuje się montażem hal stalowych.

P.P.U.H. DOMAR Dominika Rembisz, Kamień –  powstała w 2014 roku. Główna działaność firmy to usługi budowlano-montażowe. Firma jest średnim przedsiębiorstwem.