w AKTUALNOŚCI

Uroczyste podsumowanie eliminacji okręgowych Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości w okręgu lubelskim odbyło się 21 maja 2018 w Puławskim Parku Naukowo Technologicznym.

Tegoroczną edycję olimpiady swoim patronatem objął Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski, Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk, Wschodni Klaster Obróbki Metali, Puławski Park Naukowo-Technologiczny, a na poziomie ogólnopolskim Ministerstwo Gospodarki, Urząd Patentowy oraz Komisja Europejska w Polsce. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: LUBELSKA.tv, Radio Lublin, Dziennik Wschodni oraz Awangarda Lubelska.

W podsumowaniu wieli udział uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami oraz przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Lublinie. Podczas podsumowania zostały wręczone dyplomy oraz puchary i nagrody dla najlepszych uczestników.

Eliminacje okręgowe Bloku A polegały na przygotowaniu projektu w jednej z czterech kategorii: P – pomoc dydaktyczna, E – pomysł ekologiczny, R – pomysł techniczny i U – usprawnienie softwarowo – techniczne. Najlepsze prace zostały zakwalifikowane do finału ogólnopolskiego. Dwie pracę z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie uzyskały tytuł Finalisty Olimpiady.

Najlepsi drużynowo w Bloku B okazali się przedstawiciele XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Lublinie. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół w Poniatowej, zaś trzecie drużyna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Franciszka Dionizego Kniaźnina w Puławach.

Klasyfikację indywidualną wygrał uczeń z Zespołu Szkół z Poniatowej. Drugie miejsce uczeń z XXI LO z Lublina, zaś trzecie uczennica z ZSO nr 2 z Puław. W nagrodę otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrody pieniężne.

Nagrody dla uczestników zostały ufundowane przez przedstawicieli Wschodniego Klastra Obróbki Metali oraz WKTiR w Lublinie. Fundatorami głównymi są: Nowak Technologie Tomasz Bartłomiej Nowak, WOLCO Sp. z o.o., EDBAK Sp. z o.o., zaś fundatorami wspierającymi: ARTPOL-Therm Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych Energoserwis S.A.

Więcej informacji na temat Olimpiady można przeczytać na stronie www.wktir.pl. Zdjęcia znajdują się na fb