W dniu 29.05.2018 roku została przyjęta nowa firma.

Ruddler Ireneusz Russa, Ryki – została za?o?ona 12 czerwca 2017 roku. Jest mikroprzedsiębiorstwem. Zajmuje się spawaniem dla przemysłu Automotive.