W dniu 8 października 2019 roku Wschodni Klaster Obróbki Metali uczestniczył w I Forum Dialogu Polski Wschodniej – Innowacje, Nauka, Biznes. Celem w/w konferencji była dyskusja nad aktywnym wsparciem rozwoju przemysłu i przedsiębiorstw z sektora MŚP na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Udział wzięli przedstawiciele Grupy Azoty SA, Lubelskiego Węgla Bogdanka, Politechniki Warszawskiej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Banku Pekao SA oraz Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego.