Wschodni Klaster Obróbki Metali w TVP Info

Jeden z odcinków telewizyjnego cyklu „Na wschodzie zmiany” poświęcony był klastrom uczestniczącym w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Pojawił się wśród nich również Wschodni Klasyter Obróbki Metali.

Cykl telewizyjny „Na wschodzie zmiany” to program o zmieniającej się dzięki funduszom unijnym Polsce Wschodniej realizowany przez TVP Rzeszów. Kolejne odcinki emitowane są w TVP Info oraz udostępniane w internecie: http://www.tvp.pl/rzeszow/edukacyjne/na-wschodzie-zmiany/wideo/706/7699143. Fragment poświęcony naszemu klastrowi rozpoczyna się w dwunastej minucie.

Dzięki uprzejmości Pana Prezesa Edwarda Bąka materiał został nagrany na terenie firmy EDBAK Sp. z o.o. w Piotrowicach (www.edbak.pl).

 

Wrześniowa misja gospodarcza: Kraków – Kielce

W dniach 26-27 września 2012 r. przedstawiciele firm zrzeszonych we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali wzięli udział w misji gospodarczej, której celem było odwiedzenie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie oraz udział w branżowych imprezach targowych w Kielcach.

Pierwszy dzień wyjazdu rozpoczął się wizytą w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie. Grupa została przywitana przez Zastępcę Dyrektora Instytutu dr inż. Józefa Turzyńskiego, który opowiedział o misji, wizji oraz zakresie działalności reprezentowanego podmiotu. „Wiodącą intencją Instytutu Odlewnictwa jest skuteczne sprostanie potrzebom nauki i praktyki odlewniczej zarówno w kraju, jak i za granicą.” – podkreślał Dyrektor Turzyński. Znaczną część swojej prezentacji poświęcił charakterystyce aparatury naukowo-badawczej oraz najnowszym osiągnięciom w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Podkreślił jak istotną rolę w rozwoju branży odlewniczej w Polsce stanowi znajomość możliwości i oferty firm funkcjonujących na rynku oraz dążenie do innowacyjności i kreatywności, redukcji kosztów produkcji i eksploatacji urządzeń, a także zwiększenie efektywności projektowanych rozwiązań. Odniósł się także do swoich spostrzeżeń dotyczących rozwoju przedsiębiorstw z branży i wskazał pozytywne przykłady projektów, które odniosły rynkowy sukces.

Następnie głos zabrał Tomasz Biedacha z Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Opowiedział o idei Klastra i jego celach, a następnie poprosił o krótkie wystąpienia przedstawicieli firm. Po kolei prezentowały się: PPHU Malinex, PW Techmetal, ZM Nowak, ZPH Stanisław Krzaczek i ZUP Roztocze.

Po części panelowej Dyrektor Turzyński zaprosił grupę do zwiedzenia Instytutu, omawiając kolejno zakres działalności poszczególnych zakładów. Najwięcej czasu poświęcił pracom Zakładu Stopów Żelaza, Laboratorium Badań Struktury i Właściwości oraz Centrum Projektowania i Prototypowania. Uczestnicy byli pod wrażeniem urządzeń, jakimi dysponuje Instytut, w tym przede wszystkim sprzętem do szybkiego prototypowania, tomografami przemysłowymi oraz mikroskopem ze skanującą sondą (SPM). Po zakończonej wizycie nikt nie miał wątpliwości, że motto przewodnie Instytutu brzmiące „Odlewnictwo jest błyskotliwe” w pełni oddaje charakter jednostki badawczej.

Drugi dzień misji rozpoczął się przejazdem na targi w Kielcach. W tym samym czasie odbywały się tam trzy imprezy: XVI Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej oraz Badań Nieniszczących CONTROL-TECH, XI Międzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materiałów i Produktów Metali Nieżelaznych ALUMINIUM & NONFERMET oraz XVIII Międzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL. Dla członków Klastra zorganizowano specjalny wykład dot. prawa własności przemysłowej. Spotkanie rozpoczął mgr inż. Marek Pasternak, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Techniki i Wynalazczości. Część merytoryczną poprowadził Prezes WOTiW, Rzecznik Patentowy – Wit Flis. Wśród poruszanych zagadnień znalazły się m.in.: wiedza intelektualna w przedsiębiorstwie, sposoby ochrony rozwiązań technicznych i znaków towarowych oraz kryteria umożliwiające uzyskanie patentu. Omówiono także różnice między wynalazkiem, wzorem przemysłowym, znakiem towarowym i projektem racjonalizatorskim. Po wykładzie można było zadawać pytania i konsultować kwestie istotne dla własnej firmy. „Klaster umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy przydatnej w mojej branży i istotnej z punktu widzenia mojego biznesu.” – mówił po spotkaniu Tomasz Nowak z ZM Nowak.

Poza czasem spędzonym w Instytucie oraz na targach, wyjazd miał również charakter integracyjny. „Wspólne wyjazdy to nawiązywanie kontaktów i wymiana doświadczeń. Biorą w nich udział sami właściciele czy współwłaściciele firm, więc można się wiele dowiedzieć. To, co ważne to, że nie jesteśmy dla siebie konkurencją, za to możemy się wspierać i z tego wychodzą konkretne rzeczy.” – komentował Ryszard Malinowski, właściciel firmy PPHU Malinex.

Wrześniową misję gospodarczą można z pewnością zaliczyć do udanych i wcielających w życie misję organizacji „Jeden Klaster – wiele możliwości”.


Październikowa misja gospodarcza: Warszawa – Gdańsk

W dniach 24-26 października 2012 r. członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali odwiedzili Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, oddział produkcyjny firmy Hydromega w Miszewie oraz wzięli udział w 8. Targach Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2012 w Gdańsku.

Październikowa misja gospodarcza rozpoczęła się spotkaniem w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie.  Przedstawicieli firm ze Wschodniego Klastra Obróbki Metali przyjął mgr inż. Zenon Kopacz, który opowiedział o historii i zakresie działalności instytutu dla przemysłu zbrojeniowego i działalności cywilnej oraz jego największych osiągnięciach. Po wprowadzeniu, rozpoczęto zwiedzanie hartowni, a następnie pracowni i laboratoriów. W trakcie omawiano metody uszlachetniania wyrobów metalowych poprzez zwiększenie ich odporności korozyjnej oraz podwyższenie właściwości mechanicznych, m.in. wytrzymałości zmęczeniowej i odporności na zużycie w procesie tarcia. Poszczególne pracownie prezentowali ich kierownicy. Szczególne zainteresowanie wzbudziły Centrum Korozyjne, o którym opowiedział jego szef – mgr inż. Lech Kwiatkowski oraz Zakład Powłok Ochronnych, po którym oprowadził gości mgr inż. Stanisław Gorzkowski. Ciekawość wywołały także komory solna, wilgotnościowa i SO2 oraz omówienie procesu azotowania stali.

Drugi dzień wyjazdu poświęcono na zwiedzanie 8. Targów Techniki Przemysłowej Nauki i Innowacji TECHNICON INNOWACJE 2012, które odbyły się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AmberExpo w Gdańsku. W trakcie imprezy przedstawiono około 100 wynalazków, m.in.: system do tworzenia map zagrożeń hałasem, innowacyjne urządzenia dla energetyki odnawialnej, nowe baterie słoneczne z organicznych związków chemicznych czy pasażerski statek z napędem hybrydowym. Wyniki swoich prac przedstawiały zarówno doświadczone zespoły naukowo-badawcze, jak i młode talenty. Członkowie Klastra wzięli udział w specjalnej prezentacji urządzenia Techjet Smartjet do precyzyjnego cięcia strumieniem wody. Bez wątpienia targi okazały się doskonałą platformą kontaktu świata nauki, biznesu i przemysłu.

W godzinach popołudniowych, po transferze do hotelu, odbyło się seminarium dot. dotacji inwestycyjnych dla mikroprzedsiębiorstw, a także małych i średnich firm poprowadzone przez Dawida Piaskowskiego z firmy EDORADCA. Omówiono terminy i kryteria naborów wniosków do poszczególnych konkursów oraz wielkości możliwego dofinansowania.

Trzeci dzień wyjazdu miał na celu poznanie założeń produkcyjnych i parku maszynowego firmy Hydromega, zajmującej się hydrauliką siłową. W imieniu zarządu gości przyjął mgr inż. Przemysław Zieliński, pełnomocnik ds. produkcji. Opowiedział o historii i planach na przyszłość przedsiębiorstwa, a także o projektowaniu i produkcji urządzeń hydrauliki siłowej i automatyki przemysłowej. Znaczną część spotkania poświęcił robotom oraz prototypom pojazdów specjalistycznych tworzonych we współpracy z partnerami, m.in. Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej czy Centrum Innowacji NOT. Wizyta obejmowała także zwiedzanie hali produkcyjnej i prezentację poszczególnych maszyn.

Październikowy wyjazd był bardzo zróżnicowany i dał każdemu z uczestników możliwość znalezienia czegoś ciekawego i przydatnego z punktu widzenia prowadzonej działalności. – podkreślił Grzegorz Nowacki z firmy Techmetal. Mam nadzieję, że kolejny będzie równie inspirujący.


Wizyta w WSK PZL Świdnik

Przedstawiciele Wschodniego Klastra Obróbki Metali spotkali się z kierownictwem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik SA.

Na zaproszenie zarządu świdnickiego producenta śmigłowców delegacja złożona z przedstawicieli kilkunastu firm klastra wzięła udział w spotkaniu mającym na celu rozszerzyć współpracę PZL z firmami regionu. Potrzeby w zakresie podwykonawstwa przedstawił Nicola Bianco, dyrektor zarządzający. Delegacji klastra przewodniczył Eugeniusz Suski, dyrektor WKTiR.

Efektem spotkania jest rozpoczęcie szczegółowych rozmów o współpracy przez kilka firm spośród członków Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

 

Listopadowa misja gospodarcza: Gliwice – Sosnowiec

W ramach listopadowej misji gospodarczej przedstawiciele firm zrzeszonych we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali odwiedzili Instytut Spawalnictwa w Gliwicach oraz Targi Wspomagania Procesów Przemysłowych na terenie Centrum Konferencyjnego EXPO SILESIA. Misja odbyła się w dniach 12-13 listopada.

Listopadową misję gospodarczą, w ramach realizacji założeń związanych z łączeniem nauki i przemysłu, rozpoczęła wizyta w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Przedstawicieli firm zrzeszonych we Wschodnim Klastrze Obróbki Metali powitał Dyrektor Instytutu prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk, który wyraził radość ze spotkania i nadzieję na wspólne wykorzystywanie wiedzy naukowej dla rozwoju przemysłu. O idei Klastra krótko opowiedział Tomasz Biedacha z Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji w Lublinie, który przedstawił także reprezentantów firm uczestniczących w misji. (fotorelacja na stronie Instytutu Spawalnictwa)

Historię, misję oraz zakres działalności Instytutu Spawalnictwa omówiła w czasie prezentacji Pani Barbara Wolnicka. Podkreślała, że założony w 1945 roku Instytut jest wiodącą jednostką naukową polskiego spawalnictwa oraz jedyną jednostką krajową dedykowaną do wydawania uprawnień personelowi spawalniczemu. Zakres działalności Instytutu obejmuje ekspertyzy i doradztwo, badanie i kwalifikowanie technologii spawalniczych, kształcenie oraz merytoryczny nadzór nad szkoleniem spawalniczym w Polsce, współpracę z wieloma organizacjami krajowymi i zagranicznymi oraz, przede wszystkim, badania stosowane i rozwojowe dotyczące m.in. technologii spawalniczych czy robotyzacji i mechanizacji procesów spawalniczych. Na koniec spotkania dr Sebastian Stano przedstawił uczestnikom Program Badań Stosowanych realizowany w Instytucie i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podkreślając korzyści z udziału w badaniach dla partnerów przemysłowych.

Po części prezentacyjnej pracownicy Instytutu zaprosili grupę do zwiedzania poszczególnych zakładów. W Laboratorium Technologii Laserowych dużą ciekawość uczestników wzbudziła metoda napawania laserowego, którą przedstawił dr Sebastian Stano – specjalista w dziedzinie technologii laserowych dla spawalnictwa. Zainteresowaniem cieszyły się także wysoko  wyspecjalizowane urządzenia do nagrzewania indukcyjnego, ujawniania mikrostruktury metali czy wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu zgrzewania. Na zakończenie wizyty Dyrektor Jan Pilarczyk jeszcze raz potwierdził chęć współpracy, podkreślając, że głównym celem działalności Instytutu Spawalnictwa jest transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu.

Najważniejszym punktem drugiego dnia misji było uczestnictwo w targach Wspomagania Procesów Przemysłowych w Centrum Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. W ramach WPP odbyły się: Targi Hydrauliki, Automatyki i Pneumatyki HAPexpo, ROBOTshow czyli targi Robotyzacji i Automatyzacji w Przemyśle oraz OILexpo – Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu. Podczas spotkań uczestnicy misji mogli osobiście sprawdzić działanie prezentowych na targach urządzeń i rozwiązań oraz nawiązać kontakty biznesowe, które w przyszłości mogą pomóc firmom w rozwoju technologii. Wzięli także udział w seminarium dotyczącym reklamy i promocji rozwiązań przemysłowych.

Listopadowa misja gospodarcza utwierdziła członków Klastra w przekonaniu, że współpraca, wymiana wiedzy oraz wspólne dążenie do poznawania nowych rozwiązań i starania o ich implementację mogą przynieść wymierne korzyści dla rozwoju przemysłu w Polsce.

 

Nowi członkowie Wschodniego Klastra Obróbki Metali

W wyniku ostatnich decyzji powziętych przez Radę Wschodniego Klastra Obróbki Metali w roku 2012 w skład Klastra wchodzi już 40 podmiotów. Przedsiębiorstwa, które dołączyły w 2012 roku:

a) w dniu 3.01.2012
– Migro Marek Pilip

b) w dniu 7.03.2012
– Best Metal Sp. z o.o.
– Konstal – Zakład Mechaniczny, cięcie wodą Zbigniew Własiuk
– MEGA A. Chojna A.Kosiński W. Sonta Sp.j
– Zakład Narzędzi Diamentowych i Spiekanych Pyrzyna Czesław
– Kord-Serwis Sp. z o.o.
– Komodus Anna Śmiech

c) w dniu 13.12.2012
– ALWOT Sp. z o. o.
– Projektowanie i Budowa Maszyn Artur Kania
– Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „HEMAR”
– KEMARK Sp. z o. o.
– KN Products Polska
– KRYSTIAN Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
– LUBSTA Sp. z o. o.
– NOTA – Zakład Mechaniki Precyzyjnej
– Marek Ślązak Usługi Tokarskie
– Zakład Mechaniczny Sobiesiak
– STALSERWIS Sp. z o. o.
– TABAL Jan Kiday Mieczyslaw Daniel Sp. J.
– Wolco Sp. z o. o.
– Tema Sp. z o. o.

UDZIAŁ W BENCHMARKINGU KLASTRÓW

Wschodni Klaster Obróbki Metali brał udział w Benchmarkingu Klastrów organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem niniejszego projektu było określenie obecnego stanu rozwoju klastrów, przeanalizowanie zmian, które zaszły w klastrach w okresie ostatnich kilku lat oraz zarekomendowanie działań na przyszłość.

Wyniki Benchmarkingu Klastrów 2012