w AKTUALNOŚCI

W dniu 8 grudnia uczestniczyliśmy w spotkaniu Klastry – Nauka – Biznes w ramach inicjatywy Sieć Politechniczna VIA CARPATIA organizowanym przez Politechnikę Lubelską. Spotkanie było okazją do dyskusji na temat wyzwań, przed jakimi stają firmy u progu 2023 roku, zapoznania z ofertą Politechniki Lubelskiej oraz propozycją współpracy środowiska biznesowego i naukowego Lubelszczyzny z technikami.