w AKTUALNOŚCI

Uroczyste podsumowanie Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok A, Blok B) odbędzie się w dniu 24 maja 2022 roku o godz. 11:00 w ECOTECH-COMPLEX UMCS Centrum Analityczno – Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku, przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy uczestników Olimpiady okręgu lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego.