naglowek

naglowek
Wschodniklaster.pl -> Logo Klastra chronione

Logo Klastra chronione

W dniu 22 kwietnia br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Urząd Patentowy RP udzielił na rzecz Wojewódzkiego Klubu Techniki i Racjonalizacji prawa ochronnego na znak towarowy - logo Wschodniego Klastra Obróbki Metali.

Prawo ochronne trwa od 26.11.2012 r.Logowanie             

zaloguj się
wspolpraca
Koordynator Klastra: Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie www.wktir.pl stopka Główna Firmy Projetk Kontakt
end