naglowek

naglowek
Wschodniklaster.pl -> Wydarzenia -> Wsp髄ne stoisko na Wschodnich Dniach Kooperacji

Wsp髄ne stoisko na Wschodnich Dniach Kooperacji

Wschodni Klaster Obróbki Metali by? Patronem Bran?owym Wschodnich Dni Kooperacji, które odby?y si? w dniach 13-15 listopada 2018 na Targach Lublin.

Na targach Klaster zaprezentowa? swoje mo?liwo?ci wspó?pracy na wspólnym stoisku razem z trzema firmami:
- Przedsi?biorstwo Kotlarsko-?lusarskie BAT-GAZ Adam Bednarz
- Krystian Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Krystian Klementowicz
- MIGRO Marek Pilip.

Indywidualne stoika mia?y:
- EDBAK Sp. z o.o.
- Przedsi?biorstwo Produkcyjno Wdro?eniowe NABOR G.Naborczyk
- ROZTOCZE Z.U.P. Roman Rak

Zapraszamy zainteresowane firmy do wspó?pracy.

 

Logowanie             

zaloguj si臋
wspolpraca
Koordynator Klastra: Wojew贸dzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie www.wktir.pl stopka G艂贸wna Firmy Projetk Kontakt
end